โครงสร้างแผ่นกระดาษลูกฟูก

1. Single Face (กระดาษลูกฟูกสองชั้น) ลอนมาตรฐาน : B, C, E

ระกอบไปด้วย กระดาษแผ่นเรียบ1 แผ่นปะกบกับ ลอนลูกฟูก 1 แผ่น นิยมใช้เพื่อป้องกันการกระแทกของสินค้าหรือปะกล่องoffset

 

2. Single wall (กระดาษลูกฟูกสามชั้น) ลอนมาตรฐาน : B, C, E

ประกอบไปด้วย กระดาษแผ่นเรียบ2แผ่นปะกบกับ ลอนลูกฟูก 1 แผ่น โดยลอนลูกฟูกจะอยู่ตรงกลางระหว่างกระดาษแผ่นเรียบทั้ง2 แผ่น มักใช้กับสินค้าที่มีน้ำหนักปานกลางหรือไม่เน้นความแข็งแรงมาก

 

3. Double wall (กระดาษลูกฟูกห้าชั้น) ลอนมาตรฐาน : BC (ลอนB จะอยู่ด้านนอกส่วนลอนC จะอยู่ด้านใน)

ประกอบไปด้วย กระดาษแผ่นเรียบ 3 แผ่นปะกบกับลอนลูกฟูก แผ่น โดยกระดาษลอนลูกฟูกที่อยู่ติดกับผิวกล่องด้านนอกจะเป็นลอน เพื่อประโยชน์ทางการพิมพ์ และกระดาษลอนลูกฟูกที่อยู่ด้านในจะเป็นลอน C เพื่อประโยชน์ทางด้านรับแรงกระแทกนิยมใช้สำหรับสินค้าที่ต้องการการป้องกันสูง หรือมีน้ำหนักมาก