ประเภทและลักษณะของลอนลูกฟูก

 

ชนิด     ความสูงของลอน(mm)    จำนวนลอน/ฟุต                                                คุณสมบัติ

 

ลอนB           2.1 - 3.0                      49                       เหมาะกับสินค้าที่รับน้ำหนักได้ด้วยตัวของสินค้าเอง เช่น กระป๋องเหล็ก

ลอนC           3.2 - 3.9                      41                       เป็นที่นิยมใช้กันมากเหมาะกับสินค้าทั่วๆไปที่รับน้ำหนักได้ปานกลาง

ลอนE           1.0 - 1.8                      95                       รองรับการพิมพ์ได้ดีที่สุดเหมาะกับกล่องไดคัทขนาดเล็กหรือกล่องออฟเซ็ท