ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผ่นกระดาษลูกฟูก

ประเภทและชนิดของกระดาษคราฟท์ที่ใช้ในการทำแผ่นกระดาษลูกฟูกแผ่นกระดาษลูกฟูกจะประกอบไปด้วยกระดาษคราฟท์ 2 ประเภทคือ

ประเภทที่ 1. กระดาษคราฟท์ทำผิวกล่อง (Kraft liner board) จะมีอยู่ 3 ชนิด คือ ประเภทที่ 2. กระดาษคราฟท์ทำลอนลูกฟูก (Corrugating medium) มีอยู่ชนิดเดียว คือ

กระดาษคราฟท์สีขาวสะอาดมีคุณสมบัติกันความชื้นได้สูง เหมาะสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่เน้นความสวยงามเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าที่บรรจุและช่วยให้การพิมพ์ที่มีสีสันชัดเจนดูโดดเด่น เช่น กล่องใส่อาหารแช่แข็ง กล่องผลไม้    
(น้ำหนักมาตรฐาน : 170  กรัม/ตารางเมตร)

กกระดาษคราฟท์สีเหลืองทองมีคุณสมบัติความแข็งแรงทนทานเป็นพิเศษ สามารถรองรับน้ำหนัก ได้ดีเยี่ยม เหมาะสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการความแข็งแรงทั้งการเรียงซ้อนและการป้องกันการกระแทก เช่น กล่องผลไม้
(น้ำหนักมาตรฐาน  : 125, 150, 185, 230  กรัม/ตารางเมตร)

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลอ่อน เหมาะสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการความแข็งแรงปานกลางด้านการพิมพ์เป็นรองเพียงกระดาษ WK เท่านั้น นิยมใช้กับสินค้าที่ไม่ต้องการความแข็งแรงมากเท่า KA  เหมาะกับกล่องสินค้าทั่วไป เช่น กล่องอาหารสำเร็จรูป กล่องเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการพิมพ์เป็นภาพสีเป็นต้น (น้ำหนักมาตรฐาน : 125, 150, 185  กรัม/ตารางเมตร)

กระดาษทำลอนลูกฟูกมีคุณภาพพิเศษเหมาะสำหรับใช้ทำลอนลูกฟูกของกล่องทุกชนิด            
(น้ำหนักมาตรฐาน : 105 , 115 , 125 กรัม/ตารางเมตร)