วิสัยทัศน์

บริษัทไพฑูรย์กล่องกระดาษจำกัดเป็นผู้ผลิตระดับแนวหน้า ในอุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกแบบครบวงจรพร้อมเติบโตไปกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน